Hedefler, İçerik ve Program Akışı

Hedefler ve Program Akışı

Gerçekleştirelecek konferansın temel gayesi Türkiye ile Almanya arasında yenilenebilir enerji alanında oluşan diyaloğu sürekli kılmak ve mecvut potansiyelin değerlendirilmesini desteklemektir. Forumla ile birlikte Türk ve Alman bakanlıkların, onların bünyesindeki kurumların, endüstriyel dernek ve federasyonların ve nihayetinde yenilenebilir enerji firmalarının arasında oluşturulabilinecek işbirliği potensiyelleri ve bunların devamlılığı ele alınacaktır. Burada „Süreklilik“ kelimesi ile ilki geçtiğimiz sene düzenlenen ve ikincisi düzenlenecek olan konferans ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarında karşılıklı paylaşım, teknoloji ve bilgi alışverişinin harekete geçirilmesi ve süreklilik arzetmesi kastedilmektedir. Bununla birlikte iki ülkenin küçük ve orta ölçekli (KOBİ) yenilenebilir enerji firmalarının  ticari ortaklık potansiyellerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili kamu kuruluşları ve katılan federasyonlar, mümkün olabilecek işbirliği projeleri kapsamında yatırım şartları ve koşullarının değerlendirilmesi ile ilgili tespit ve görüş alışverişlerini yapmalarının ardından, katılımcı firmalar arasında matchmaking yapılarak ticari işbirlikleri ve Ar&Ge faaliyetlerine zemin hazırlanması hedeflenmektedir.

Stuttgart’da düzenlenen ilk enerji forumuna daha çok yenilenebilir enerji alanındaki KOBİ‘ler katıldı. Bu firmalarla birlikte Bosch, Eren Holding, Borusan, ENBW, Siemens, Würth, EWE, RWE, Hochtief gibi büyük enerji firmaları da forumda boy gösterdi. Göze çarpan husus katılan firma temsilcilerinin önemli kısmını firma sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin oluşturması oldu. Ayrıca ekonomi ve politika alanlarından temsilciler, enstitü ve ticaret odalarının yöneticileri, bilim dünyasının saygın temsilcileri  ve bürokratlar da forumda hazır bulundu. İkinci enerji forumunun ana hedef kitlesi olarak küçük ve orta ölçekli Türk ve Alman firmaları ön plana çıkmaktadır. Türk hükümeti de KOBİ‘lerin yenilenebilir enerji yatırımlarında kilit rol oynayacağını belirtmektedir. Alman KOBİ‘leri de yenilenebilir enerjinin Almanya’da yaygınlaştırılmasında önemli bir destek ayağıdır ve Türkiye’ye bu konuda teknoloji ve know-how destekleriyle işbirliği imkanları sunmaktadır.

İçerik ve Program Akışı

1-) Protokol Açılış Konuşmaları

2-) Paralel Oturumlar

3-) Türk ve Alman Firmaları arasındaki ikili iş görüşmeleri (matchmaking)

4-) Kapanış Oturumu

 

Yukarıda belirtilen program dört bölüme ayrıldı: protokol açılış konuşmaları, öğleden sonra paralel oturumları, Türk ve Alman Firmaları arasındaki ikili iş görüşmeleri (matchmaking) ve  kapanış oturumu,. Programın detayları:

Protokol Açılış Konuşmaları (10:00-10:45)

İki ülkenin ilgili bakanları ülkelerinin enerji politikaları ve vizyonları, kurumsal görevleri ve uygulamaya koymayı planladıkları programları hakkında verecekleri bilgiler ışığında yenilenebilir enerji yatırım imkanlarının iyileştirilmesi konusunda görüşlerini ortaya koyacaklar.  Sonrasında EPDK, Invest in Turkey ve TÜBİTAK temsilcileri konuşmalarını yapacaklardır.

                                                                      

Paralel Oturumlar (13:00-16:45)

Öğleden sonra gerçekleşecek olan oturumlar 2’şer paralel olmak üzere 4 oturumdan oluşacaktır.  Oturum konuları aşağıdaki gibidir:

A-1 Yenilenebilir Kaynaklarından Enerji Üretimi,

A-2 Binalarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Yeşil Bina,

B-1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı ve Teşvikler

B-2 Yenilenebilir Enerji Üretimindeki Sistem ve Ekipmanlarda Teknoloji ve Ar&Ge

Türk ve Alman Firmaları Arasında Yapılacak Matchmaking Faaliyetleri (15:00-16:30)

Konferans sonrasında Türk ve Alman firmaları yenilenebilir enerji alanında ikili iş görüşmeleri imkanları bulacaktır.

Kapanış Oturumu (16:30-17:00)